Zapraszam na bezpłatne konsultacje podczas, których wypracujemy najlepszą metodę wsparcia Twojej ścieżki rozwoju. Spotkanie odbędzie się telefonicznie i będziemy mieli do dyspozycji około 30 minut. 

Skorzystaj z poniższego systemu rezerwacji aby wybrać najdogodniejszy termin. 

Szanując nas wspólny czasz, jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć w spotkaniu, proszę odwołaj je lub zmień jego termin.