Coaching

„Twoje życie nie polega na tym, by czekać, aż burza minie, ale na tym, by nauczyć się tańczyć w deszczu.” – Vivian Greene

Sesja coachingowa to indywidualne spotkanie pomiędzy Tobą a coach’em a, którego celem jest pomoc w osiągnięciu określonych celów i rozwiązaniu problemów. Proces sesji jest następujący: omawiamy cele i oczekiwania, zadaję Ci pytania, aby pomóc lepiej zrozumieć Twoją sytuację, a następnie wspólnie wypracowujemy konkretne działania, które pomogą Ci osiągnąć cele. Sesja kończy się omówieniem postępów i ustaleniem kolejnych kroków. 

Jestem tu, aby wesprzeć Ciebie i pomóc Ci realizować cele.

AGATA SZABŁOWSKA OGANOWSKA

1 Sesja

299 / 1x90 min
  • Jeśli potrzebujesz jednorazowego wsparcia.
  • Czujesz że stanąłeś w miejscu i szukasz rozwiązania.
  • Jeśli chcesz na proces spojrzeć z innej perspektywy.

5 Sesji

1222 / 5x90 min
  • Jeśli czujesz że chcesz zmienić coś w swoim życiu.
  • Potrzebujesz wparcia w procesie uzyskania nowych kwalifikacji.
  • Chcesz pracować nad obszarami, które utrudniają ci zmiany.
  • Jesteś osobą świadomą procesu drogi rozwoju.

Zachęcam aby przed zakupem pakietu sesji, umówić się na konsultacje w celu ustalenia
w jakich obszarach chcesz pracować. Dobierzemy odpowiednią metodę aby osiągnąć wyznaczone rezultaty.

Jasność celów

Coaching pomaga klientom zdefiniować i wyraźnie określić swoje cele życiowe i zawodowe. Dzięki temu mają lepsze zrozumienie, czego chcą osiągnąć i mogą skuteczniej dążyć do realizacji swoich marzeń.

Poznanie siebie

Sesje coachingowe mogą pomóc klientom lepiej zrozumieć siebie, swoje wartości, mocne strony oraz obszary do rozwoju. To z kolei prowadzi do większej samoakceptacji i pewności siebie.

Skuteczność decyzji

Dzięki wsparciu coacha, klienci mogą lepiej analizować swoje możliwości i podejmować bardziej świadome decyzje, co prowadzi do lepszych wyników w życiu osobistym i zawodowym.

Motywacja

Coach pomaga klientowi utrzymać motywację i zaangażowanie w dążeniu do celów. Regularne sesje i wsparcie coacha mogą pomóc w utrzymaniu dyscypliny i konsekwencji.

Rozwój

Coaching może pomóc klientowi w rozwijaniu umiejętności komunikacji, współpracy, zarządzania konfliktami oraz budowania relacji. To z kolei może poprawić jakość jego relacji osobistych i zawodowych.

Równowaga

Klienci uczą się technik radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem, co prowadzi do większego spokoju i równowagi w życiu.

Efektywność

Dzięki identyfikacji i eliminacji przeszkód oraz optymalizacji działań, coaching pomaga klientom pracować bardziej efektywnie i osiągać lepsze wyniki.

Jakość życia

Ogólnie rzecz biorąc, coaching może prowadzić do poprawy jakości życia klienta, pomagając mu osiągać cele, czuć się bardziej spełnionym i zadowolonym z siebie.

METODYKA ROZWOJU MPF

Sesje
Coachingu

Warsztaty Rozwojowe

Konsultacje
Kierunkowe

Mentoring
Tematyczny

Joga
Body Work

OBSZARY PRACY - COACHING

Podczas konsultacji dobierzemy odpowiednie narzędzie aby proces przemiany odbył się jak najbardziej efektywnie.

Coaching życiowy
Life coaching

Proces opierający się na sesjach pomagających osiągnąć nadzwyczajne rezultaty w życiu osobistym. Metoda  skupia się na wzroście jakości życia poprzez rozwiązywanie problemów
i odnajdywanie drogi do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Coaching zawodowy
Career coaching

Wspieranie rozwoju osobistego klienta na etapie poszukiwania ścieżki zawodowej, konkretnej pracy lub w czasie wyboru kierunku dalszego rozwoju profesjonalnego. Dotyczy również przygotowania pracownika do awansu, zmiany zakresu obowiązków, zmiany miejsca pracy
lub przekwalifikowania się.

Coaching dla kobiet
Womens coaching

Zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi ze społeczną i rodzinną rolą kobiety, takimi jak: podjęcie roli matki, zmiana pracy, podjęcie aktywności zawodowej po okresie wychowywania dzieci, relacje małżeńskie, konflikty na tle nierównego traktowania płci, wychowywanie dzieci z pozycji matki. Wspiera kobietę,
we wszystkich rolach życiowych.

Coaching zdrowego żywienia
Diet coaching

Proces nastawiony na budowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Praca z dieta bezglutenową, bezmleczną.

Coaching zdrowia
Health coaching

Proces polegający na stymulowaniu motywacji, wzmacnianiu konsekwencji oraz zasobności klienta w drodze do poprawy lub odzyskania zdrowia.

Coaching wizerunkowy
Image coaching

Proces polegający na wsparciu w obszarze kreowania stylu klientów.Pomaga im również budować pewność siebie, wewnętrzną siłę oraz poczucie sprawczości. Uczy jak świadomie zarządzać swoim wizerunkiem i autoprezentacją.

Design Coaching

Design Coaching może pomagać projektantom i designerom w zrozumieniu, jak projektowanie przestrzeni wpływa na produktywność, komfort i samopoczucie pracowników. Celem jest stworzenie przestrzeni, która jest funkcjonalna, atrakcyjna i odpowiednio dostosowana do potrzeb danej organizacji.

Coaching dla rodziny
Family coaching

Zajmuje się wszelkimi aspektami rodziny
i polepszaniem relacji, komunikacji oraz rozwiązywaniem problemów, trudności oraz konfliktów wewnątrz, a także w kontaktach z jej otoczeniem.

Coaching duchowy
Spiritual coaching

Specjalizacja coachingu holistycznego gdzie zarówno cele jak i tematy poruszane na sesjach dotyczą wyższych poziomów: wartości, tożsamości, misji oraz duchowości.